Aktuality


24.3. - 3. neděle postní

 • V době postní se v kostele modlíme Křížovou cestu v neděli v 15.00 hod. a v pátek 17.30 hod.
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna 2019 v Brně. Začínáme v 9 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy a mladými lidmi, jako jsi ty. Dopolední před­nášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek od 17:30 hod. bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení. Přespání je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM.
 • Informace z Nadace pro radost:
  Dne 7. března o. biskup Vojtěch Cikrle podepsal soutěžní podmínky nové vyzvané architektonické soutěže na zpracování návrhu kostela Ducha Svatého v Brně Líšni. Bylo osloveno devět architektů. Výsledné práce odevzdají architekti začátkem června, před slavností Seslání Ducha Svatého. Prosíme o modlitby za zdar jejich díla a následně správný výběr. Celý dokument si můžete přečíst na stránkách  www.nadaceproradost.cz.
  Nadace děkuje všem dobrovolníkům, kteří pomohli vkládat letáky do obálek a roznášením na líšeňské adresy. Pán Bůh Vám zaplať. Odeslali jsme téměř 3 500 obálek s křížovou cestou a přáním dárcům k Velikonocům. Děkujeme Lucii Kopcové za darované fotografie.  Pokud by někdo měl zájem o tuto křížovou cestu, je k dispozici v kanceláři nadace v likusáku.
  Děkujeme všem dárcům, kteří za loňský rok přispěli celkem částkou 2. 171 363,- Kč. Ať Vám Pán, který zná Vaše jména, bohatě odplatí.
 • V době postní bude každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. v kostele výstav Nejsvětější svátosti oltářní a adorace.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


Pozvánky





Mohlo by Vás zajímat