Aktuality18.2.2024 - 1. neděle postní


 • Po mši svaté v 10.00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Dnes v 19 hodin je ve farní kavárně příprava na biřmování pro dospělé, kteří nemají nikdy na nic čas.
 • Modlitba křížové cesty bude každý pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hodin. Po nedělní křížové cestě vás zveme do kavárny na posezení při kávě. Na křížové cesty je možné se zapisovat v tomto formuláři.
 • Děkanství brněnské pořádá kurz pro lektory, který se uskuteční v sobotu 24.2. v klášteře Milosrdných bratří.
 • Pozvánka pro mládež do Saleska: V Pátek za námi přijde další ze série hostů s různými povoláními z farnosti, a sice Anna Kočvarová - produkční, asistentka režie a runnerka v České televizi na pořadech Dobré ráno a AZ kvíz. Chceš se dozvědět víc o jejím povolání? Zeptat se na radosti a starosti v práci? Pak přijď, ať už jsi na Pátcích někdy byl nebo nebyl. V 17:40 na přípravu nebo v 18:15 rovnou na mši do Saleska, nemusíš se přihlašovat.
 • Salesiánská provincie Praha hledá uchazeče na pozici ředitele/ředitelky Saleska. Požadavky na uchazeče a další informace jsou na nástěnce nebo na webu (www.sdb.cz, www.salesko.cz), nebo na letáčku. Uzávěrka uchazečů je 29.2.2024. Pokud o někom víte, že by byl vhodným uchazečem, tak jej na tuto nabídku upozorněte. Děkuji za spolupráci  Petr Matula SDB, ředitel Saleska.
 • Prosíme o pomoc se sněhovou pohotovostí. Více v tabulce.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.

Info z farnosti Brno-Nová Líšeň: www.farnostnovalisen.czDíky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.
Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat