Aktuality2.10. - 27. neděle v mezidobí


 • Po mši svaté v 10:00 hodin bude farní kavárna.
 • Dnes odpoledne v 15 hodin bude růžencová bohoslužba na Kostelíčku.
 • Ve čtvrtek 6.října začnou na faře „Otazníky křesťanství“ pro dospělé, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím nebo se připravit ke křtu, biřmování či svatému přijímání. Setkání budou ve čtvrtek od 18:00 hodin.
 • Pátek je první v měsíci s obvyklou návštěvou nemocných. Odpoledne bude od 16 hodin adorace.
 • Mládežnické PÁTKY - tedy páteční mše s doprovodným programem a večeří - můžete nově sledovat na Instagramu i na Facebooku. Hledejte nás pod pojmem "pátky v pátky". Pokud je Ti mezi 14-17 lety, tak se přidej nejen virtuálně, ale i osobně.
 • V pátek 7. října se opět rozjíždí Společenství naděje, které je otevřené pro všechny, kteří prošli rozvodem nebo se jim rozpadl vztah. Setkání jsou v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno.
 • Tradiční pouť do Sloupu bude v sobotu 15. října. V 16:00 hodin bude růženec a křížová cesta, v 17:00 hodin mše svatá. Hlavním celebrantem bude salezián P. Josef Kopecký, který od září rozšířil komunitu v Salesku.
 • Spolek Spokojený senior - KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory na pouť k Panně Marii Karmelské. Pouť se uskuteční ve středu 19. října. Navštívíme premonstrátský klášter v Nové Říši a poutní místo Kostelní Vydří. Více informací najdete na vývěsce nebo na letáčku.
 • Stále je možné dávat na faru přihlášky dětí do náboženství.
 • Je možné zadávat intence mší svatých, buď osobně v zákristii nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Všichni jste po mši zváni do farní kavárny.
 • Stále hledáme pro nový školní rok nové dobrovolníky do služby přípravy liturgického prostoru (židličkáře) a také kostelníků. Letošní rok někteří už nemohou sloužit a tak prosíme o několik ochotných lidí na doplnění skupin. Děkujeme za vaši pomoc.
 • Abychom šetřili lakovaný povrch parket, připomínáme a prosíme, abyste se při vstupu do tělocvičny na nedělní mši svatou přezouvali. Buď použitím navlékacích přezůvek, nebo vlastními přezůvkami, což se týká asi zvláště děti, kterým jsou nazouváky povětšinou velké. Děkujeme za vaše pochopení a ohleduplnost.
 • V sobotu 8. října pořádá Salesko od 16:00 do 18:00 Podzimní saleskovou burzu dětského oblečení, obuvi, hraček. Můžete si přijít obměnit jejich šatník. Pokud chcete nabízet, nahlaste se na recepci Saleska. Registrační poplatek prodávajících je 150,- Kč.
 • Mládežnické PÁTKY - tedy páteční mše s doprovodným programem a večeří - můžete nově sledovat na Instagramu i na Facebooku. Hledejte nás pod pojmem "pátky v pátky". Pokud je Ti mezi 14-17 lety, tak se přidej nejen virtuálně, ale i osobně.
 • Z dětské katecheze: S dětmi jsme si povídali o výjimečnosti malého hořčičného zrnka a též o andělech, našich důležitých ochráncích a pomocnících. Nezapomínejme na ně!


14.9. - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/23
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat