Aktuality


Vyšlo nové číslo Kukátka
20.9. - 25. neděle v mezidobí
V pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Ve středu - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Po mši svaté v 10.00 hodin bude otevřená kavárna

V pátek 25.9. po večerní mši svaté a v neděli 27.9. po mši svaté v 10:00 hodin bude před kostelem dobrovolná sbírka na „Lékaře bez hranic“. Bližší informace jsou na nástěnce.

Pro ty, kdo se chtějí něco dovědět o tom, co je křesťanství, případně se připravit na křest nebo další svátosti, nabízíme od 2. října "Otazníky křesťanství". Setkání budou v pátek po večerní mši svaté, tedy v 18:45, na faře v Líšni. Dejte to prosím vědět těm, kdo by o tato setkání mohli mít zájem.

V pondělí 28.9., na svátek sv. Václava, vás zveme na Svatováclavský koncert. Začátek je v 19.00 hodin.

Příští neděle bude 26. v mezidobí

Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021


Biskupství brněnské otvírá od října 2020 roční Teologický kurz, který je vhodný pro ty, kdo si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit duchovní život, prožít společenství církve. Kurz je nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí učitele náboženství nebo pomocníky ve farnosti: akolyty (podávají svaté přijímání), lektory, vedoucí modlitebních společenství. Přihlášky jsou na faře.

Kroužky a aktivity v Salesku začaly od pondělí 14. září. Při vstupu do Saleska (školské zařízení) je třeba mít roušku a použít desinfekci u vchodu. Vstup na bohoslužby ve všední den bočním vchodem od dětského hřiště, v neděli hlavním vchodem.

V Salesku začaly od 1. září pravidelné bohoslužby: v kapli střediska – vstup bočním vchodem od dětského hřiště (úterý 18:15, středa 7:30, pátek 18:15)
V neděli bude mše sv. v 8:30 v tělocvičně – vstup hlavním vchodem a po ní farní kavárna. Ve vnitřních prostorách je třeba mít roušku na ústa. Je možné si nahlašovat úmysly bohoslužeb.

V úterý 1. září ve 14:00 začalo další kolo přihlašování na kroužky a aktivity v Salesku. Kroužky a aktivity začínají v pondělí 14. září. Pronájmy začaly od 6. září.

Náboženství v Salesku je od 24.9.: 7.-9. třída ve čtvrtek 18:00 – 19:00 hod.; 3. třída v úterý 17:00 – 18:00 hod. Přihlašování na recepci Saleska.

V neděli 20.9.2020 jste zváni na oslavu 25 let Saleska – v 8:30 mše v tělocvičně - hlavní celebrant nový salesiánský provinciál P. Martin Hobza, od 14:00 do 17:00 program pro děti i dospělé v areálu a v okolí areálu Saleska. Budeme vám vděčni, když napečete buchty a nebo něco slaného na občerstvení po mši svaté. Pokud něco napečete, tak to můžete přinést do Saleska v sobotu 19.9. od 17:00 do 20:00 hod., nebo v neděli v 7:30 hod., abychom vše mohli nachystat. Moc děkujeme.

Výměna kněží v líšeňské farnosti
Ke dni 1. září 2020 odešel z naší farnosti P. František Vavruša, který zde působil jako farář 15 let. Rozloučili jsme se s ním při mši sv. v neděli 23. srpna. Do jeho nového působiště na Lesné mu přejeme Boží požehnání, hodně sil a pevné zdraví.
V červenci se z fary odstěhoval P. Zdeněk Drštka, který působil jako administrátor v Ochozi u Brna a Babicích nad Svitavou. P. Miloslav Kabrda zatím na faře zůstává.
Novým farářem líšeňské farnosti se stal P. ThLic. Petr Šikula. Přišel k nám z farnosti v Klouboukách u Brna, předtím působil pět let ve funkci rektora Papežské koleje Nepomucenum v Římě. V nejbližším čísle Kukátka s ním uveřejníme rozhovor.
Fotografie z loučení s otcem Františkem a z vítání otce Petra jsou ve Fotogalerii.

P. František Vavruša nyní používá emailovou adresu fr.vavrusa@gmail.com

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


  • Pozvánky

    • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


    Mohlo by Vás zajímat