Aktuality22.5. - 6. neděle velikonoční


 • Dnes po mši svaté v 10:00 hodin bude otevřená kavárna.
 • Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany.
 • V sobotu v 9:00 hodin bude svátost smíření pro děti a jejich rodiny.
 • Májové na Kostelíčku jsou v sobotu od 17:00 hodin.
 • Na nástěnce je listina výsledků prvního kola voleb do pastorační rady. Pokud navržení kandidáti nechtějí být do pastorační rady u kostela sv. Jiljí zvoleni, mohou to oznámit na farním úřadě. Volby do pastorační rady ve farnosti Brno-Nová Líšeň se uskuteční po prázdninách.
 • Druhé kolo, kdy se bude vybírat z navržených kandidátů na volebním lístku začne od 5. června. Volit může a volený být může každý farník starší 15 let. Stanovy pastorační rady včetně volebního řádu.
 • Dnes odpoledne se od 16:00 koná v kostele benefiční koncert Shadow Quartet. Vstupné je dobrovolné, příspěvek bude použit na stavbu nového kostela. Děkujeme za váš zájem.
 • Připomínáme, že v neděli 29. května a 5. června bude při mši svaté v 10:00 hodin první svaté přijímání dětí naší farnosti, v pátek 3. června udělí o. biskup Pavel svátost křesťanské dospělosti našim biřmovancům a na pátek 10. června připravujeme Noc kostelů.
 • Zveme mládež od 14 do 26 let z obou Líšeňských farností na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové od 9. do 14. srpna 2022. Přihlašuje se jednotlivě elektronicky na webových stránkách CSM. Nabízíme společnou cestu. Pokud máte zájem, tak v přihlašovacím formuláři zadejte do kolonky Poznámka: Salesiáni Brno – Líšeň. Zároveň dejte vědět P. Petru Matulovi nebo P. Petru Košákovi. Přihlašující se od 14 do 18 let potřebují zadat do formuláře doprovázejícího, staršího 18-ti let. Můžete také zvolit některého z obou kněží.
 • Otevřeli jsme "Truhlici talentů". Co to je a jak se používá si můžete přečíst na tomto odkazu.
 • Je možné zadávat intence mší svatých, buď osobně v zákristii nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Po mši svaté jste zváni do farní kavárny.
 • Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Pán Bůh vám zaplať.
 • Májové na Kostelíčku jsou v sobotu od 17:00 hodin.
 • Připomínáme, že v neděli 29. května proběhne zde na Salesku při mši svaté první svaté přijímání dětí a v pátek 10. června Noc kostelů, na kterou Vás všechny zveme.
 • Rádi bychom pozvali co nejvíce z vás, k účasti na organizaci Farního dne, který bude v neděli 12. června. Zájemci o pomoc v přípravách se prosím hlaste otci Vítu Dlapkovi.
 • Zveme mládež od 14 do 26 let z obou Líšeňských farností na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové od 9. do 14. srpna 2022. Přihlašuje se jednotlivě elektronicky na webových stránkách CSM. Nabízíme společnou cestu. Pokud máte zájem, tak v přihlašovacím formuláři zadejte do kolonky Poznámka : Salesiáni Brno – Líšeň. Zároveň dejte vědět P. Petru Matulovi nebo P. Petru Košákovi. Přihlašující se od 14 do 18 let potřebují zadat do formuláře doprovázejícího, staršího 18-ti let. Můžete také zvolit některého z obou kněží.
 • Dnes odpoledne se od 16:00 koná v kostele benefiční koncert Shadow Quartet. Vstupné je dobrovolné, příspěvek bude použit na stavbu nového kostela. Děkujeme za váš zájem.
 • Z dnešní dětské katecheze:
  Přijď Duchu svatý, my Tě zveme - to je refrén písničky, kterou jsme dnes s dětmi zpívali. Toto zvolání může být naší modlitbou, kterou se připravíme na slavnost Seslání Ducha svatého.
  Pán Ježíš nám slibuje Ducha svatého.
  Ale co mám udělat, abych byl naplněný Duchem svatým?
  Důležité je rozhodnout se a prosit Ducha svatého, aby přišel do našich srdcí, do našich rodin, do našich životů.16.3. - Výzva otce biskupa Vojtěcha k pomoci ukrajinským uprchlíkůmAplikace Postní kapky (pro chytré telefony) lze stáhnout zdarma:

Android
Apple


14. září - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2021/22
Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat