AktualityJak pulsujeme

21.4.2024 – 4. neděle velikonoční - Neděle Dobrého pastýře


 • Po mši svaté v 10.00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Dnes večer v 19.00 hod. pokračuje příprava k biřmování pro dospělé.
 • Čtvrteční setkání v duchu kurzu Alfa tentokrát nebude.
 • Májové na Kostelíčku v měsíci květnu budou bývat v sobotu v 18 hodin.
 • Příští neděli 28.4. od 11 hodin jste srdečně zváni na farní oběd.
 • Vážení farníci, rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti.  Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.
  Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců. Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“
  Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus 1000,- Kč za každého nového donátora.
  Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.
  Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz  nebo prostřednictvím kontaktních osob ve Vaší farnosti.
  S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním Pavel Kafka, správce fondu PULS.
 • Seznamovací akce pro single katolíky „Kde jsi? Plavu za tebou“ bude v pátek 31. května v Žabovřeskách. Více na plakátku, nebo na kdejsi-plavuzatebou.cz.
 • Příští neděli vás zveme do Saleska k velikonočnímu setkání - Chválíme v Líšni. Modlitba, svědectví, možnost svátosti smíření. Rodiny s dětmi jsou vítány. Začátek příští neděli v Salesku v 17 hodin.
 • Připomínáme pokračování další etapy synodního procesu, inspirace pro setkání farních synodních skupinek předá Zdeněk Vích nebo je najdete na webu www.biskupstvi.cz.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.

Pozvánky


 • Brněnská pěší pouť do Křtin – 2024 (29. ročník)
  Rokem 2019 se tato pěší pouť oblékla do nového kabátu. Navázala totiž na nepřerušenou tradici putování mládeže Brna a okolí do Křtin vždy 8. května a to již od roku 1996! Nyní je pouť určena pro všechny generace. Zkušenost ujišťuje, že trasu dlouho necelých 15km zvládne jak mládež, tak i všichni již věkem vyzrálejší včetně aktivních seniorů. Cesta je pečlivě vybrána, aby se mohli přidat i rodiny s dětmi a kočárky, stejně tak jako vozíčkáři s doprovodem. Vítáni jsou tedy všichni svobodní, zadaní, sezdaní, rozvedení, ovdovělí … každý, kdo objeví chuť putovat jarní přírodou do starobylého mariánského poutního místa, Santiniho „Perly Moravy“.
  Pojďme společně - dle vzoru P. Martina Středy putujícího před téměř 400 lety právě do Křtin poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou po jeho obléhání v roce 1645 během třicetileté války - i my děkovat a současně prosit za město Brno, jeho obyvatele, politické představitele, možnosti, které nabízí, v den státního, ale také mariánského svátku – tedy 8. května. Vznik moderní tradice putování Brňanů do Křtin souvisel i s výzvou tehdejšího generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška mladým, vzdát díky Matce Boží za nově nabytou svobodu, umění správně ji užívat a svůj život vyplnit užitečnou prací, zejména prací pro druhé.
  Sraz je v 9:00 na konečné tramvaje číslo 4 v Brně – Obřanech. Pouť se koná za každého počasí, jídlo a pití je z vlastních zásob. Ve Křtinách pak bude sloužena mše svatá za uvedené úmysly v 16 hodin.
  Brněnská pěší pouť do Křtin se koná pod záštitou brněnského děkana P. Vladimíra Záleského, osobní účast přislíbil i probošt brněnské kapituly Mons. ThLic. Václav Slouk a mši svatou bude celebrovat bývalý generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.
  LETOS ZVEME I TEBE!!!

 • Přijměte pozvání na Diecézní setkání mládeže. Ze všech koutů brněnské diecéze se můžete v sobotu 18. 5. 2024 vypravit do Třebíče a setkat se s otcem biskupem Pavlem. Můžete se obohatit o spoustu zážitků, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce! Akce je určena pro mládež ve věku 12-25 let, od 15 let se můžeš zúčastnit jako dobrovolník. Přihlašování a bližší informace najdete na webu: mladez.biskupstvi.cz/dsm/

 • Požehnání přístavu a oslava svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona loďařů

 • Celostátní setkání animátorů (CSA), které se uskuteční letos ve dnech 12 - 17. srpna v Kroměříži, nabídne pestrý program plný diskuzí, modlitby, ale také přednášek od zajímavých hostů. Kromě kulturního vyžití bude příležitost k osobnímu ztišení, setkávání a slavení eucharistie společně s českými a moravskými biskupy. Více zde.


Farnost Brno-Nová Líšeň: www.farnostnovalisen.czDíky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.
Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat