Aktuality4.12. - 2. neděle adventní


 • Po mši svaté v 10:00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Sbírka této neděle je určena na stavbu nového kostela.
 • Ve čtvrtek o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, budou při večerní mši svaté zájemci o křest, kteří se připravují v naší farnosti, přijati do katechumenátu.
 • Během adventní doby budou ranní rorátní mše svaté v 6:30. Večerní mše svaté v 18:00 hodin budou pouze ve středu a v pátek. V sobotu bude rorátní mše sv. v 6:30 na kostelíčku a v 7:30 v kostele.
 • Vzadu v kostele je možné získat Průvodce adventem. Je tam také nové vydání Kukátka. Průvodce adventem je možné využít také ve formě aplikace pro Android, iPad a iPhone. Aplikace je dostupná zdarma na Google Play a AppStore.
 • Každou středu v 19:00 jsou v kostele na kůru zkoušky sboru na Rybovu Českou mši vánoční - zváni jsou členové obou sborů a kdokoliv další, kdo se chce či může přidat.
 • PÁTKY zvou všechny ve věku 14-17 let na pohodovou adventní přespávačku, která se bude konat 16.-17.12. Začne se přípravou na mši svatou v pátek v 17:40 v Salesku, kde se později i přespí. Konec bude v sobotu před obědem. Těšíme se na všechny známé i nové tváře!
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Nácvik koled na mše sv. 24.12. v 15h v Salesku a 26.12. v 10h v kostele sv. Jiljí bude probíhá každou středu od 17h na faře a každou neděli po mši sv. - přibližně od 9:45 v Salesku ve sportovním sále. Zveme malé i velké zpěváky, kteří se chtějí přidat k andělským sborům a zpěvem oslavovat narození Ježíše. Zpěv koled s vámi budou nacvičovat Bohumila Kuderová a Kristýna Kuželová.
 • Orchestr bude nacvičovat koledy každou neděli od 17 do 18 hodin v kavárně na faře. Zveme hudebníky hrající na smyčcové nástroje a zobcové flétny, kteří hrají na nástroj minimálně 1 rok. Orchestr řídí pan Jan Nečas.
 • Pokud nemáte o Vánocích co komu darovat, v naší farnosti probíhá akce „dárek pro kostel sv. Jiljí“, ve kterém je možné přispět na výmalbu kostela, kterou chystáme během léta a která bude stát půl milionu Kč. Lze využít platbu QR kódem. Kostel již děkuje za dar ve výši 10.000Kč. Děkujeme.
 • Je možné zadávat intence mší svatých, buď osobně v zákristii nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Dnešní kavárenská služba vás zve po mši svaté do kavárny na kafe a zákusek
 • Sbírka této neděle je určena na stavbu nového kostela.
 • Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s přípravou adventního koncertu nadace. Děkujeme za dary na nový kostel Ducha Svatého. Vybralo se celkem 36 636 Kč, z toho 25 755 Kč dobrovolné vstupné a dary na místě. Skautky z prodeje výrobků svých a z Jarmarku pro radost a za ořechy od paní Marie Jaškové ze Šlapanic vybraly dalších 10 881 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.
 • Ve čtvrtek 8. 12. bude na Slavnost Panny Marie v 18:15 mše svatá v kapli Saleska.
 • PÁTKY zvou všechny ve věku 14-17 let na pohodovou adventní přespávačku, která se bude konat 16.-17.12. Začne se přípravou na mši svatou v pátek v 17:40 v Salesku, kde se později i přespí. Konec bude v sobotu před obědem. Těšíme se na všechny známé i nové tváře!
 • Každý den od pondělí do pátku se můžete zúčastnit společné modlitby růžence v Saleskové kapli od 20:00 hodin. Modlitba je na úmysl ukončení války na Ukrajině a na osobní úmysly vás farníků, které máte možnost napsat a vhodit do připravené schránky o nedělích v kulaťounu a přes všední dny v kapli.
 • Dnes je poslední šance přihlásit se na adventní šachový turnaj, který se uskuteční v neděli 11. prosince od 16:00. Přihlašování probíhá do 4. prosince, a to buď zapsáním se do tabulky na stolečku v kulaťounu, nebo přes internet na adrese sachy.kostelicek.cz. Pro bližší informace kontaktuje Davida Svobodu.
 • Ve středu 7.12 v 19.h. v kostele P.M.Pomocnice v Brně – Žabovřeskách proběhne v pravidelném měsíčním pořadu „Žabovřeské rozmlouvání“ beseda s prezidentským kandidátem Pavlem Fišerem. Pořad moderuje P. Zdeněk Jančařík a přenos je živě přenášen na kanálu YouTube Salesiáni Žabovřesky.
 • Nácvik koled na mše sv. 24.12. v 15h v Salesku a 26.12. v 10h v kostele sv. Jiljí bude probíhá každou středu od 17h na faře a každou neděli po mši sv. - přibližně od 9:45 v Salesku ve sportovním sále. Zveme malé i velké zpěváky, kteří se chtějí přidat k andělským sborům a zpěvem oslavovat narození Ježíše. Zpěv koled s vámi budou nacvičovat Bohumila Kuderová a Kristýna Kuželová.
 • Orchestr bude nacvičovat koledy každou neděli od 17 do 18 hodin v kavárně na faře. Začínáme dnes večer. Zveme hudebníky hrající na smyčcové nástroje a zobcové flétny, kteří hrají na nástroj minimálně 1 rok. Orchestr řídí pan Jan Nečas.
 • Světový den mládeže (SDM) – setkání mladých lidí z celého světa s papežem – se bude konat v Lisabonu v Portugalsku od 1. do 6.8.2023 s předprogramem s diecézí od 26. do 31.7.2023. Přihlásit se mohou mladí ve věku 16 - 30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese zodpovědnost. Všechny informace i přihlašování naleznete na: https://www.svetovednymladeze.cz/. Celková cena za setkání i s předprogramem je 21.000 Kč s tím, že když se přihlásí a uhradí zálohu 5000 Kč do 17.12.2022, tak je sleva 1000 Kč. Bude dobré, když budeme ubytovaní společně na jednom místě s dalšími mladými ze salesiánských středisek. Proto při přihlašování při výběru nabídky z jaké jsem diecéze zaškrtněte „skupina Salesiáni“. To pak bude znamenat, že budeme ubytováni v diecézi Leiria – Fatima. Za líšeňské farnosti je koordinátorem salesián Petr Matula (mail: petr.matula@salesko.cz), tak se na něj obracejte s dotazy i s informací o přihlášení.
 • Letošním Adventem budou děti provázet postavy adventních světců. Jednak se o nich dozvědí něco při nedělní katechezi a v kulaťounu jsou pak pro ně připraveny na panelech příběhy o světcích na listech papíru, které si mohou vzít s sebou. Jsou ve dvou provedeních, pro starší asi od 3. -4. třídy nahoru a pro mladší. U příběhu je úkol na týden. Jako výraz toho, že se o něj chci snažit mohu k obrázku světce na panelu přilepit obrázek, symbolizující postavu světce.
 • Z dnešní dětské katecheze: Povídali jsme si o tom, co konkrétně pro nás v adventní době znamená připravit cestu pro Pána Ježíše a vyrovnat Mu stezky. Jedním z příkladů pro nás může být štědrost a ochota svatého biskupa Mikuláše
 • Stále hledáme pro nový školní rok nové dobrovolníky do služby přípravy liturgického prostoru (židličkáře) a také kostelníků. Letošní rok někteří už nemohou sloužit a tak prosíme o několik ochotných lidí na doplnění skupin. Děkujeme za vaši pomoc.
 • Abychom šetřili lakovaný povrch parket, připomínáme a prosíme, abyste se při vstupu do tělocvičny na nedělní mši svatou přezouvali. Buď použitím navlékacích přezůvek, nebo vlastními přezůvkami, což se týká asi zvláště děti, kterým jsou nazouváky povětšinou velké. Děkujeme za vaše pochopení a ohleduplnost.
 • Zveme všechny farníky, kterým leží na srdci stavba nového kostela Ducha Svatého, aby se připojili ke společné modlitbě růžence na místě stavby venku na hřišti nebo při dešti v likusáku. Scházíme se opět od září každé úterý od 17 hod. do 17:30. Potom je možnost mše sv. v kostele v 18 hod. nebo v Salesku v 18:15.


14.9. - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/23 Aktualizováno 11.10.2022
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat