Aktuality29.1.2023 - 4. neděle v mezidobí


 • Po mši svaté v 10:00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek je svátek Uvedení Pán do chrámu – Hromnice. Mše svaté budou ráno v 8:00 hodin a večer v 18:00 hodin.
 • V pátek o památce sv. Blažeje bude na konci mše svaté udělováno svatoblažejské požehnání.
 • V pátek bude také obvyklá návštěva nemocných. Od 16:00 hodin bude v kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření.
 • Příští neděli při mši svaté v 10:00 hodin budou představeny děti, které přistoupí tento rok k prvnímu svatému přijímání.
 • Sbírka z minulé neděle na podporu biblického díla činila 21.982,- Kč u sv. Jiljí, 6.120,- Kč ve Slatině a 8.463,- Kč v Nové Líšni. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Na webu Saleska je letošní nabídka táborů. Přihlašování se otvírá ve středu 1.2. v 18:30 a potrvá do 30.4. Kapacita táborů je omezená, proto se zápisem příliš neváhejte. Současně se můžete podívat na aktivity Klubu rodičů a dětí a přihlásit se na druhé pololetí.
 • Je možné napsat si o potvrzení o darech které jste zaslali na podporu stavby nového kostela nebo na výmalbu kostela sv. Jiljí, případně další dary na podporu farnosti. Dárcům děkujeme a zájemcům pošleme potvrzení mailem.
 • Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku nebo na nástěnce.
 • Společenství naděje, které se nově schází v naší farnosti, pořádá kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. V šesti setkáních provede hlavními problémy rozchodu, začátek 10.2. v 18:00 v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Více na plakátku.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na příští rok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Přehled zájezdů CK Hladký v roce 2023
Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Po mši svaté jste srdečně zváni do farní kavárny.
 • Sbírka z minulé neděle na podporu biblického díla činila 21.982,- Kč u sv. Jiljí, 6.120,- Kč ve Slatině a 8.463,- Kč v Nové Líšni. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Dnes se v 18: 00 hodin na Salesku poprvé sejdou ti, kteří se chtějí v rámci „Farní cesty“ pobavit nad tématem „Senioři“ a v 19:00 hodin na téma „Mládež 14+“. Ve středu 1. února ve 20:30 pak na téma „Společenství“.
 • V úterý zveme děti na oslavu Dona Boska na ledě od 14:00 do 15:30, kdy je pro ně připravené bruslení se soutěžemi. Během odpoledních bruslení toho dne mají děti, které přinesou ukázat vysvědčení (třeba vyfocené v mobilu) vstup na led zdarma.
 • Ve čtvrtek, na svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše svatá v 18:15 v kapli na Salesku.
 • V pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny a odpadá tedy večerní mše na Salesku.
 • Na webu Saleska je letošní nabídka táborů. Přihlašování se otvírá ve středu 1.2. v 18:30 a potrvá do 30.4. Kapacita táborů je omezená, proto se zápisem příliš neváhejte. Současně se můžete podívat na aktivity Klubu rodičů a dětí a přihlásit se na druhé pololetí.
 • Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku nebo na nástěnce.
 • Světový den mládeže (SDM) – setkání mladých lidí z celého světa s papežem – se bude konat v Lisabonu v Portugalsku od 1. do 6.8.2023 s předprogramem s diecézí od 26. do 31.7.2023. Přihlásit se mohou mladí ve věku 16 - 30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese zodpovědnost. Všechny informace i přihlašování naleznete na: https://www.svetovednymladeze.cz/. Celková cena za setkání i s předprogramem je 21.000 Kč s tím, že když se přihlásí a uhradí zálohu 5000 Kč do 17.12.2022, tak je sleva 1000 Kč. Bude dobré, když budeme ubytovaní společně na jednom místě s dalšími mladými ze salesiánských středisek. Proto při přihlašování při výběru nabídky z jaké jsem diecéze zaškrtněte „skupina Salesiáni“. To pak bude znamenat, že budeme ubytováni v diecézi Leiria – Fatima. Za líšeňské farnosti je koordinátorem salesián Petr Matula (mail: petr.matula@salesko.cz), tak se na něj obracejte s dotazy i s informací o přihlášení.
 • Z dnešní dětské katecheze:
  Na několika krátkých pohádkových scénkách jsme si ukázali, jak konkrétně můžeme uskutečňovat blahoslavenství, o kterých mluví Pán Ježíš v dnešním evangeliu.
 • Abychom šetřili lakovaný povrch parket, připomínáme a prosíme, abyste se při vstupu do tělocvičny na nedělní mši svatou přezouvali. Buď použitím navlékacích přezůvek, nebo vlastními přezůvkami, což se týká asi zvláště děti, kterým jsou nazouváky povětšinou velké. Děkujeme za vaše pochopení a ohleduplnost.
 • Zveme všechny farníky, kterým leží na srdci stavba nového kostela Ducha Svatého, aby se připojili ke společné modlitbě růžence na místě stavby venku na hřišti nebo při dešti v likusáku. Scházíme se opět od září každé úterý od 17 hod. do 17:30. Potom je možnost mše sv. v kostele v 18 hod. nebo v Salesku v 18:15.


14.9. - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/23 Aktualizováno 11.10.2022
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat