Aktuality


21.7.

 • Pondělí – svátek sv. Marie Magdalény
 • Úterý – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • Čtvrtek - svátek sv. Jakuba, apoštola
 • Pátek - památka sv. Jáchyma a Anny - rodičů Panny Marie
 • Od 7. července až do konce prázdnin nebudou o nedělích v kostele večerní mše svaté.
 • V červenci budou nedělní mše svaté v 10:00 hodin na Kostelíčku (za příznivého počasí)
 • Informace z Nadace pro radost:
  Dne 7. března o. biskup Vojtěch Cikrle podepsal soutěžní podmínky nové vyzvané architektonické soutěže na zpracování návrhu kostela Ducha Svatého v Brně Líšni. Bylo osloveno devět architektů. Výsledné práce odevzdají architekti začátkem června, před slavností Seslání Ducha Svatého. Prosíme o modlitby za zdar jejich díla a následně správný výběr. Celý dokument si můžete přečíst na stránkách  www.nadaceproradost.cz.
  Nadace děkuje všem dobrovolníkům, kteří pomohli vkládat letáky do obálek a roznášením na líšeňské adresy. Pán Bůh Vám zaplať. Odeslali jsme téměř 3 500 obálek s křížovou cestou a přáním dárcům k Velikonocům. Děkujeme Lucii Kopcové za darované fotografie.  Pokud by někdo měl zájem o tuto křížovou cestu, je k dispozici v kanceláři nadace v likusáku.
  Děkujeme všem dárcům, kteří za loňský rok přispěli celkem částkou 2. 171 363,- Kč. Ať Vám Pán, který zná Vaše jména, bohatě odplatí.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


Pozvánky • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat