Aktuality29. listopadu - 1. neděle adventní
Evangelium a zamyšlení k dnešní neděli najdete na našem kanále Youtube: https://youtu.be/FphIQPKc7xY

Otcové biskupové nás zvou k modlitbě růžence vždy večer ve 20:00 hodin.

Bohoslužby jsou omezené na 20 osob. Vzhledem k situaci nebudou tradiční roráty.

Plnomocné odpustky je možné získat do konce listopadu.

Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na následující středy do 2. prosince včetně dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, spojený s almužnou.

V pátek bude obvyklá návštěva nemocných, večer od 16:00 hodin bude adorace v kostele.

V kostele je k dispozici Průvodce adventem. Cena je 9 Kč. Průvodce existuje i jako aplikace pro Android.

Je možné zapisovat intence na mše svaté na příští rok (ale i letos je ještě koncem měsíce několik mší svatých volných). Nejjednodušší způsob je nahlédnout do kalendáře na webových stránkách farnosti – sekce Bohoslužby, ověřit termín a poslat e-mail na adresu brno-lisen@dieceze.cz s uvedením data a znění intence. Případně je možné donést napsané intence do zákristie.

Na 1. neděli adventní si připomínáme, že přesně před 30 lety byla v sídlišti Líšeň slavena první mše svatá. Na stolečku vzadu v kostele a v Salesku si můžete vzít kalendář Nadace pro radost spolu s letákem obsahujícím informace o stavu přípravy stavby kostela se složenkou. Za každý Váš dar upřímné Pán Bůh zaplať. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc. Od úterka 1.12. se budeme opět scházet ke společné modlitbě růžence za nový kostel na místě stavby kostela nebo v jídelně v likusáku v 17:30 hod. Následuje mše svatá v Salesku v 18:15 hod.

Od 1. ledna bude na sídlišti v Líšni zřízena nová farnost a tím bude odstartována série kroků vedoucích ke stavbě nového kostela.


Info ze Saleska:
Tradičně netradiční saleskové putování do Betléma – můžete se zapojit – informace na www.salesko.cz a u vchodu do Saleska.

Salesko bude pro kroužky a aktivity otevřeno, až to dovolí nařízení Vlády. Sledujte náš web.

V Salesku je možné nechat sloužit mši svatou na aktuální potřeby. Na bohoslužby ve všední dny není potřeba se nahlašovat. Před každou mší lze požádat o sv. přijímání půl hodiny před jejím začátkem. Pokud chcete přijít na nedělní bohoslužbu, můžete dopředu zavolat nebo poslat SMS Františku Ptáčkovi nebo Petru Matulovi. Budeme registrovat  nahlášené a dáme vám zpětně vědět, zda je počet naplněn. Lidé, na jejichž úmysl bude sloužena mše svatá, mají přednost. Pokud budete nedělní mši sledovat doma nebo si připravíte domácí bohoslužbu slova, můžete  přijmout Eucharistii v kapli Saleska od 10:00 do 11:00 hodin.

Je možné sledovat mši přes internet: (salesiáni v Žabovřeskách vysílají mši svatou ve středu a pátek v 18:00, v neděli v 9:00 a modlitbu růžence v pondělí až pátek ve 20:00) nebo na TV Noe a Radiu Proglas.Duchovní centrum Vranov nabízí možnost strávit karanténu v tichém prostředí paulánského kláštera. Více na http://www.dc-vranov.czPo dobu nařízených vládních opatření:

 • nebude probíhat výuka náboženství
 • nebude v provozu farní kavárna
 • nebude probíhat výměna růžencových tajemství (každý se modlí tajemství, které má momentálně přiděleno)

 • O změně vás budeme včas informovat.  Vzhledem k současné situaci, ve které jsou omezené naše vzájemné kontakty, bychom chtěli vytvořit databázi e-mailových adres farníků. Možná jsou mezi vámi někteří, kdo by měli zájem dostávat na mail aktuální informace nebo naopak výzvy s prosbou o pomoc ve farnosti… Prosíme vás tedy, abyste se ozvali na farní mail brno-lisen@dieceze.cz. Vaši adresu si uložíme a budeme vás v případě potřeby kontaktovat.  Biskupové zvou k modlitbě

  Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

  Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
  z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a těl.
  Shlédni na své děti,
  které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
  Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
  Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
  utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
  sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
  věčný život mrtvým.
  Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
  O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
  žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
  Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


  Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


  Info ze Saleska:

  Pokud potřebujete svátost smíření, návštěvu nemocného, přijmout sv. přijímání… pohovořit s knězem, tak volejte – P. František Ptáček SDB (t. 731 600 068), P. Petr Matula SDB (t.604 469 235).


  Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

  S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

  Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

  V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

  V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

  Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“  Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
  Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
  Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.
  Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021
  Biskupství brněnské otvírá od října 2020 roční Teologický kurz, který je vhodný pro ty, kdo si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit duchovní život, prožít společenství církve. Kurz je nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí učitele náboženství nebo pomocníky ve farnosti: akolyty (podávají svaté přijímání), lektory, vedoucí modlitebních společenství. Přihlášky jsou na faře.  P. František Vavruša nyní používá emailovou adresu fr.vavrusa@gmail.com  FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
  V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
  Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
  č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


  Pozvánky

  • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


  Mohlo by Vás zajímat