Aktuality


19.5.

 • V pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 • V úterý výroční den posvěcení brněnské katedrály sv. apoštolů Petra a Pavla.
 • V pátek slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.
 • V týdnu jsou bohoslužby podle pravidelného rozpisu.
 • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude na faře příprava na biřmování.
 • V 15.00 hod. bude v kostele májová pobožnost.
 • Májová pobožnost na kostelíčku bude opět v sobotu v 17 hodin.
 • 24. května se koná již tradiční Noc kostelů. Náš kostel je do této akce také zapojen. Podrobnosti zde ...
  Po večerní mši svaté bude kostel otevřen a ing. Slavíček bude mít pro zájemce průvodcovskou službu. Hlavní program bude ve farním dvoře, kde v 16.00 bude zahájena vernisáž fotografií Silní onkoláci. 16.15 vystoupí pěvecký sbor Cvrčci ze ZŠ Holzova, v 19.00 začíná vystoupení kapely Marka Kolaříka a Garáž Band.
 • 1. června v Líšni na Kostelíčku budou oddáni Kamil Ševeček a Gabriela Žeravová, oba bytem v Líšni.
 • 1. června uzavřou v kostele v Hluku sňatek Michal Abrahámek ze Slatiny a Eva Bětáková z Hluku.
 • Připomínáme zájemcům o poutní zájezd na Turzovku, který má být v sobotu 8. června, aby se zapisovali na arch v kostele. V současné době je zaplněný jeden autobus farníky ze Slatiny, pokud se nám nepodaří obsadit další celý autobus, přihlášení farníci z Líšně nebudou moci jet.
 • Informace z Nadace pro radost:
  Dne 7. března o. biskup Vojtěch Cikrle podepsal soutěžní podmínky nové vyzvané architektonické soutěže na zpracování návrhu kostela Ducha Svatého v Brně Líšni. Bylo osloveno devět architektů. Výsledné práce odevzdají architekti začátkem června, před slavností Seslání Ducha Svatého. Prosíme o modlitby za zdar jejich díla a následně správný výběr. Celý dokument si můžete přečíst na stránkách  www.nadaceproradost.cz.
  Nadace děkuje všem dobrovolníkům, kteří pomohli vkládat letáky do obálek a roznášením na líšeňské adresy. Pán Bůh Vám zaplať. Odeslali jsme téměř 3 500 obálek s křížovou cestou a přáním dárcům k Velikonocům. Děkujeme Lucii Kopcové za darované fotografie.  Pokud by někdo měl zájem o tuto křížovou cestu, je k dispozici v kanceláři nadace v likusáku.
  Děkujeme všem dárcům, kteří za loňský rok přispěli celkem částkou 2. 171 363,- Kč. Ať Vám Pán, který zná Vaše jména, bohatě odplatí.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


Pozvánky

Mohlo by Vás zajímat