Aktuality


9.8. - 19. neděle v mezidobí
V pondělí - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
V úterý – památka sv. Kláry, panny
V pátek – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
V sobotu - slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Příští neděle bude 20. v mezidobí

V srpnu budou nedělní mše svaté v kostele v 7:00, v 8:30 a v 10:00 hod.

Sňatky, které budou uzavřeny v naší farnosti:
22. srpna v 11.00 hod. v kostele: Ondřej Prokop a Kristina Sapáková, oba z Prahy
29. srpna v 11:00 hod. v kostele: Bc. David Směšný a Ing. Stanislava Polonyová, oba z Líšně
12. září v 11:00 hod. v kostele: Michal Nečas z Líšně a slečna Aneta Procházková z Chvaletic

V úterý po večerní mši svaté bude hodinová adorace.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


  • Pozvánky

    • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


    Mohlo by Vás zajímat