Liturgický kalendář


19.5.2019

(5. neděle velikonoční)

Ivo / sv. Petr Celestýn

Liturgické texty

20.5.2019

(pondělí 5. velikonočního týdne)

Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer a sv. Bernardin Sienský

Liturgické texty

21.5.2019

(úterý 5. velikonočního týdne)

Monika / sv. Ondřej Bobola

Liturgické texty

22.5.2019

(středa 5. velikonočního týdne)

Emil / sv. Julie

Liturgické texty

23.5.2019

(čtvrtek 5. velikonočního týdne)

Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi

Liturgické texty

24.5.2019

(pátek 5. velikonočního týdne)

Jana / sv. Vincent Lerinský

Liturgické texty

25.5.2019

(sobota 5. velikonočního týdne)

Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Liturgické texty

26.5.2019

(6. neděle velikonoční)

Filip / sv. Filip Neri

Liturgické texty