Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 21.7.2019 - 28.7.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
7.00 za Annu Muchovou
10.00 za rodiče Kozlovy a syna Františka - mše sv. na Kostelíčku
Pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
7.00 za Petru a Michala
Úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18.00
Středa 24.7.
18.00 za Františka Novotného
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
8.00
Pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny - rodičů Panny Marie
18.00
Sobota 27.7.
7.30 za Marii Lánskou - requiem
Neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
7.00 za Annu Šonovou, manžela, rodiče a syna
10.00 na poděkování Panně Marii za dar zdraví a ochranu - mše sv. na Kostelíčku

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16.00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8.00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18.00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18.00
Neděle 8.30

Salesiánské středisko mládeže

Den Mše Poznámka
Úterý 18.15
Středa 7.30
Pátek 8.15
Neděle 8.30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10.00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6.00 hodin.