Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 25.10.2020 - 1.11.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 25.10. 30. neděle v mezidobí
7:00 za P. Štěpána Pešku a Fr. Křehlíka
8.30 mše sv. v Salesku - za Zdeňka Margolda a rodinu
10:00 za Václava Čermáčka
18:00 za farníky
Pondělí 26.10.
7:00 za Ludvíka Grosche
Úterý 27.10.
18:00 za dar víry pro Lucii
18.15 mše sv. v Salesku: ----------
Středa 28.10.
7.30 mše sv. v Salesku: ----------
18:00 za manžele Čechmánkovy a Hrdinovy
Čtvrtek 29.10.
8:00 za Blaženu Stratilovou
Pátek 30.10.
18:00 za živou a rodinu Váňovu
18.15 mše sv. v Salesku: ----------
Sobota 31.10.
7:30 za Jarmilu Ledinskou
Neděle 1.11. Slavnost Všech Svatých
7:00 za přátele
8:30 mše sv. v Salesku - za dárce
10:00 za farníky
18:00 za Karla a Marii Filkovy, za rod. Krejčovu, Pantovu a Felberovu

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

https://www.kostelslatina.cz/

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 9:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.