Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 20.9.2020 - 27.9.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 20.9. 25. neděle v mezidobí
7:00
8.30 mše sv. v Salesku - na poděkování za 25 let činnosti Saleska
10:00 za živou a rodinu Šmarhákovu, Hamříkovu a Marvanovu
18:00 za farníky
Pondělí 21.9. Svátek sv. Matouše
7:00
Úterý 22.9.
18:00
18.15 mše sv. v Salesku - za dar zdraví
Středa 23.9. památka sv. Pia z Pietrelcini, kněze
7.30 mše sv. v Salesku
18:00
Čtvrtek 24.9.
8:00 za Josefa Novotného
Pátek 25.9.
18:00 za dědečka a celou rodinu a za dar lásky, pokory a odpuštění
18.15 mše sv. v Salesku
Sobota 26.9.
7:30 za syna Marka a jeho rodinu
Neděle 27.9. 26. neděle v mezidobí
7:00 za farníky
8:30 mše sv. v Salesku - na poděkování za 10 let manželství
10:00
18:00 za Boženu Pánkovu, manžela a syna

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

https://www.kostelslatina.cz/

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 9:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.