Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 16.2.2020 - 23.2.2020)
Den Mše Poznámka
Neděle 16.2. 6. neděle v mezidobí
7:00 na úmysl dárce
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
18:00 za Karlu Šidlovou
Pondělí 17.2.
7:00
Úterý 18.2.
18:00 na úmysl dárce
18:15 mše sv. v SaSM
Středa 19.2.
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 za Františka Beneše, živou a rodinu
Čtvrtek 20.2.
8:00 za Jarmilu Ledinskou
Pátek 21.2.
18:00 za Františka Přichystala
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 22.2. svátek Stolce sv. apoštola Petra
7:30 za Františka Moštěka a jeho sestru Annu
Neděle 23.2. 7. neděle v mezidobí
7:00 za rodinu Margoldovu a Kurdiovskou
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Marii a Ludvíka Ševčíkovy a živou rodinu
18:00 za živé a farníky

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.