Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 15.9.2019 - 22.9.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 15.9. 24. neděle v mezidobí
7:00 za živou a rodinu Crhovu
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Ludmilu Pokornou, manžela a syna Ladislava
18:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
Pondělí 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
7:00 za maminku Ludmilu
Úterý 17.9.
18:00 za Emílii Hanslovou
Středa 18.9.
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 za Annu Prokešovou
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 19.9.
8:00 za uzdravení a dar Božího požehnání
Pátek 20.9.
18:00 za děti Ludmilu a Václava
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7:30 za Josefa Novotného
Neděle 22.9. 25. neděle v mezidobí
7:00 za manžele Rambouskovy a živou rodinu
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
18:00 za dar zdraví

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16.00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8.00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18.00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18.00
Neděle 8.30

Salesiánské středisko mládeže

Den Mše Poznámka
Úterý 18.15
Středa 7.30
Pátek 8.15
Neděle 8.30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10.00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6.00 hodin.