Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 9.8.2020 - 16.8.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 9.8. 19. neděle v mezidobí
7:00 za Josefu Komínkovou, manžela a živou rodinu
8.30 mše sv. pro návštěvníky SaSM
10:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
Pondělí 10.8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
7:00 za nemocné ve farnosti
Úterý 11.8. památka sv. Kláry
18:00 za Františka Štěrbu
Středa 12.8.
18:00 za manželku, rodinu a duše v očistci
Čtvrtek 13.8.
8:00 za živou a rodinu Veselkovu
Pátek 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
18:00 za Františka Muchu
Sobota 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
7:30 za Anežku Novotnou
Neděle 16.8. 20. neděle v mezidobí
7:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
8:30 mše sv. pro návštěvníky SaSM
10:00 za Ivu Fukalovou

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

https://www.kostelslatina.cz/

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 9:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.