Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 19.1.2020 - 26.1.2020)
Den Mše Poznámka
Neděle 19.1. 2. neděle v mezidobí
7:00 za živé a farníky
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Jarmilu Vlachovou a rodiče
18:00 za Františka Štěrbu, rodiče z obou stran a za bratry Josefa a Milana
Pondělí 20.1.
7:00 za Vladimíra a Hermínu Malčíkovy
Úterý 21.1. památka sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 za živou a rodinu Frýzovu a dar zdraví pro tělo i duši
18:15 mše sv. v SaSM
Středa 22.1.
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
Čtvrtek 23.1.
8:00 za živé a rodiče Rychlíkovy a Křivánkovy
Pátek 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
18:00 za rodinu Kurdiovskou a Margoldovu
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
7:30 na úmysl dárce
Neděle 26.1. 3. neděle v mezidobí
7:00 za rodinu Margoldovu a Kurdiovskou
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za živé a farníky
18:00 za Aloise a syna Hanslovy

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.