Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 31.5.2020 - 7.6.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 31.5. slavnost Seslání Ducha Svatého
7:00 za rodiče Rybárovy a živou rodinu
8:30 mše svatá pro návštěvníky SaSM
10.00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
11:00
Pondělí 1.6.
7:00 za tetu Šalamovou a Eördöghovou
Úterý 2.6.
8:00 na úmysl dárce
Středa 3.6.
18:00 za uzdravení rodových kořenů
Čtvrtek 4.6. svátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze
8:00 za živou a rodinu
Pátek 5.6.
18:00
Sobota 6.6.
7:30 za členy Živého růžence
Neděle 7.6. slavnost Nejsvětější Trojice
7:00
8:30 pro návštěvníky SaSM
10:00 za Františka Topiče a jeho rodinu
11:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

https://www.kostelslatina.cz/

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.