Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 8.12.2019 - 15.12.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 8.12. 2. neděle adventní
7:00 za manžele Tihlaříkovy a děti
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Jaroslava Honka
18:00 za rodiče Kučerovy, sestru a bratra
Pondělí 9.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
6:30 za Boženu Krátkou, rodiče a sourozence
18:15 mše sv. v SaSM
Úterý 10.12.
6:30 za živé a farníky a dobrodince farnosti
Středa 11.12.
6:30 za Ladislava Váňu
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 za rodinu Kozlovu a Kračovskou
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 12.12.
6:30 za Vlastu Vachkovou
Pátek 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
6:30 na úmysl dárce
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
7:30 za duše v očistci
Neděle 15.12. 3. neděle adventní
7:00 za Stanislava Karafiáta, dvoje rodiče a dceru
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Františka Přichystala
18:00 za živé a farníky a dobrodince

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.