Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 10.11.2019 - 17.11.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 10.11. 32. neděle v mezidobí
7:00 za JUDr. Václava Krále
8:30 mše sv. v SaSM - za rodinu Macákovu
10:00 za Růženu a Aloise Mazlovy a zetě Josefa Nečase
18:00 za rodinu Vaňáčkovu
Pondělí 11.11. památka sv. Martina, biskupa
7:00 za rodiče Schöbingerovy a manžela Jiřího Novotného
Úterý 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
18:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
18:15 mše sv. v SaSM
Středa 13.11. památka sv. Anežky České, panny
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 za živou a rodinu Kozlovu
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 14.11.
8:00 za rodinu Škopíkovu a Eördöghovu
Pátek 15.11.
18:00 za rodinu Drábkovu
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 16.11.
7:30 za Marii Ševčíkovou a její rodiče a sourozence
Neděle 17.11. 33. neděle v mezidobí
7:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za Svatavu a Vrtochovy
18:00 za Marii a Bernarda Staňkovy, živou a rodinu

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.