Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 19.5.2019 - 26.5.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 19.5. 5. neděle velikonoční
7.00 za Františka Suchého a duše v očistci
10.00 za Jarmilu Vlachovou
15.00 májová pobožnost
18.00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
Pondělí 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
7.00 za rodinu Šmarhákovu, Hamříkovu a Marvanovu
Úterý 21.5. svátek posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
18.00 za nemocnou maminku, tatínka a celou rodinu
Středa 22.5.
18.00 za bratra a jeho rodinu
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 23.5.
8.00 za rodiče a bratra
Pátek 24.5.
18.00 za Františka a Karla Jágrovy
Sobota 25.5.
7.30 za Františka Břicháčka a celou rodinu
Neděle 26.5. 6. neděle velikonoční
7.00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
10.00 za Oto Synčáka
15.00 májová pobožnost
18.00 za maminku

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16.00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8.00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18.00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18.00
Neděle 8.30

Salesiánské středisko mládeže

Den Mše Poznámka
Úterý 18.15
Středa 7.30
Pátek 8.15
Neděle 8.30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10.00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6.00 hodin.