Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

(ve dnech 20.10.2019 - 27.10.2019)
Den Mše Poznámka
Neděle 20.10. 29. neděle v mezidobí
7:00 za manžela a rodiče
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 na poděkování za 25 let manželství s prosbou o další pomoc
15.00 růžencová pobožnost na Kostelíčku
18:00 za Františka Beneše, za dar zdraví, smíření a požehnání pro celou rodinu
Pondělí 21.10.
7:00 za Marii Muchovou
Úterý 22.10.
18:00 za Jana Šmerdu
Středa 23.10.
7:30 mše sv. v SaSM
18:00 na poděkování za 70 let života a ochranu Panny Marie
zvláště pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 24.10.
8:00 za Karla Krátkého, manželku a syna
Pátek 25.10.
18:00 za rodinu Bartůškovu
18:15 mše sv. v SaSM
Sobota 26.10.
7:30 za Metoděje a Františku Suchých
Neděle 27.10. 30. neděle v mezidobí
7:00 za Ludvíka Belcredi
8:30 mše sv. v SaSM
10:00 za rodinu Pavlovicovu, Kubešovu a Vejlupkovu
16:00 svátostné požehnání – ukončení adoračního dne
18:00 za Ludvíka Grosche

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.