Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Soukromé mše svaté ve dnech 29.3.2020 - 5.4.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 29.3. 5. neděle postní
8:00 za Františka Muchu, manželku a dcery
za Josefu a Aloise Hanslovy
za farníky a dobrodince farnosti
Pondělí 30.3.
8:00 za Marii Dobrovolnou
Úterý 31.3.
8:00 za rodinu Valterovu
Středa 1.4.
8:00 za Pavla Šimoníka, Josefa Mitošinku a rodiče
Čtvrtek 2.4.
8:00 za Jaroslava Matějku
Pátek 3.4.
8:00 za Emílii Hanslovou
Sobota 4.4.
8:00 za živé a členy Živého růžence
Neděle 5.4. Květná neděle
8:00 za živé a farníky a dobrodince farnosti
za Františka Škarbušku a duše v očistci
za Zdislavu Hudcovou a živou rodinu

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

Den Mše Poznámka
Středa 8:00 mimo prázdniny
Čtvrtek 18:00 dětská mše sv.
1. Pátek v měsíci 18:00
Neděle 8:30

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 10:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.