Bohoslužby


Kostel sv. Jiljí

Mše svaté ve dnech 22.11.2020 - 29.11.2020
Den Mše Poznámka
Neděle 22.11. 34. neděle v mezidobí - Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 za Jana Rybáře, živou a rodinu
8.30 mše sv. v Salesku: ----------
10:00 za 95 let života a přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
18:00 za farníky
Pondělí 23.11.
7:00 za rodinu Kočích
Úterý 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků
18:00 za Ladislava Váňu
18.15 mše sv. v Salesku: ----------
Středa 25.11.
7.30 mše sv. v Salesku: ----------
18:00 za živou a rodinu Ambrozovu a Pavelkovu
Čtvrtek 26.11.
8:00 za prarodiče Medlovy, Aloise a P. Viléma Klima
Pátek 27.11.
18:00 za duše v očistci
18.15 mše sv. v Salesku: ----------
Sobota 28.11.
7:30 za rodiče Pecuchovy
Neděle 29.11. 1. neděle adventní
7:00 za farníky
8:30 mše sv. v Salesku: ----------
10:00 za rodinu Helmanovu a Jedličkovu
18:00 za Josefa a Alenu Černých a bratra Bohuslava

Pozn. Příležitost ke svátosti smíření 30 min. před bohoslužbou.

Na 1. pátek v měsíci od 16:00 hod. v kostele adorace Nejsvětější svátosti.


Filiální kostel Povýšení sv. Kříže ve Slatině

https://www.kostelslatina.cz/

Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku

Každoročně od 1.7 do 31.7 se zde slouží nedělní mše sv. v 9:00 hod. (za příznivého počasí).

V době adventní jsou v kapli roráty pravidelně každou sobotu v 6:00 hodin.