MÉ SRDCE

POSÍLÁM ELIÁŠE

SPRAVEDLIVÝ ROSTE JAKO PALMA

JÁ VĚŘÍM, ŽE PŘIJDE MESIÁŠ

POTĚŠUJTE MŮJ LID

KDO JE MOCNÝ JAKO BŮH